امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به اعلام لیست جدید دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت کلیه دانشگاههای اوکراین مربوط به این وزارتخانه از تایید خارج شده است. 

لیست جدید بصورت نسخه pdf را از اینجا دانلود کنید.

دانلود فایل