امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

برای رشته پزشکی در حال حاضر دو دانشگاه در اوکراین مورد تایید وزارت بهداشت و آموزش پزشکی میباشد که دانشگاه تاراس شفچنکو و دانشگاه کارازین خارکف است.

مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش و ورود به دانشگاه کارازین در رشته پزشکی عبارتند از:

*بدلیل اینکه رشته پزشکی در این دانشگاه ها به زبان انگلیسی نیز ارایه میشود برای متقتضیانی که قصد ادامه تحصیل به زبان انگلیسی را دارند مدرک زبان روسی الزامی نیست ولی باید تسلط به زبان انگلیسی داشته باشند و نیز شهریه دانشگاه در دوره زبان انگلیسی بالاتر از زبان روسی است.

**گرفتن پذیرش هم اکنون از دانشگاه تاراس شفچنگو امکانپذیر است ولی ظرفیت محدود است ضمنا در این دانشگاه رشته پزشکی فقط به زبان انگلیسی تدریس میشود.

***پذیرش از دانشگاه کارازین در حال حاضر امکانپذیر نمیباشد.

رشته پزشکی - 4.8 out of 5 based on 21 votes