امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه های اوکراین برای مقطع کارشناسی عبارتند از:

جهت ورود به رشته های زبان انگلیسی مدرک پاتفک الزامی نیست ولی باید تسلط به زبان انگلیسی داشته باشید و ضمنا طیف رشته های ارایه شده در زبان انگلیسی کمتر از زبان روسی و اوکراینی میباشد و شهریه دانشگاه بیشتر از رشته های به زبان روسی خواهد بود.

 

مقطع کارشناسی (لیسانس) - 4.8 out of 5 based on 6 votes